F Artists For Israel International Messianic Bible Society
{ }
images/RH.png
CLICK WHITE AND THEN RED אני מאמין באל שדי האב בורא שמים וארץ ובבנו יחידו ישוע המשיח אדונינו אשר הורה מרוח הקודש נולד ממרים הבתולה נענה בימי פנטיאוס פילטוס נצלב מת ונקבר ירד לשאול ויקם ביום השלישי מעם המתים עלה השמים והנה הוא יושב לימין אל שדי האב ומשם בוא יבוא לדין החיים והמתים אני מאמין ברוח הקודש ובקהלה קדושה אחת הכוללת את כל המאמינים בהתחברות הקדושים בסליחת העוונות בתקומת המתים ובחיי עולמים אמן

Click on this to see what we are all about. Email us your comments and questions via OFFICE at AFII.ORG. (We say "OFFICE at AFII.ORG" and we leave out the "a" with the circle curling around it to throw off robots searching the internet for email addresses to send spam to).


Orientation Video Showing Vast Resources Free For Your Use at the Press of a Button Right Now
CLICK RED אין אנהייב איז געווען דאס מאמר מימרא דה' און דאס מאמר מימרא איז געווען ביי ה' און דאס מאמר מימרא איז געווען אלוקים דאס בר אנש
In the beginning was the Maamar Memra of Hashem and the Maamar Memra was beside Hashem and the Maamar Memra was Elokim the Bar Enosh (see Yochanan 1:1,51 ORTHODOX HASIDIC YIDDISH BIBLE, see Aramaic פלח "pay reverence to Elohut" Daniel 3:18; Daniel 7:13-14)
see also ORTHODOX JEWISH HEBREW BIBLE and see also ORTHODOX JEWISH BIBLE and see also NEW CREATION BIBLE FOR MUSLIMS

THE MOST IMPORTANT TEXT ON THIS WEBSITE AND THE MOST IMPORTANT SERMON AND THE TANAKH TRANSLITERATED FOR HEBREW PRONUNCIATION AND A SAMPLE SERMON TO HELP LAUNCH YOUR PREACHING MINISTRY TO THE HASIDIM

GO MOBILE WITH FREE ARTISTS FOR ISRAEL APP FOR YOUR MOBILE DEVICE

1961 Enrolled at Indiana University having graduated from Oakland City High School when I believe a divine clock started to tick for me and many Jewish people. In my sixth year following my high school graduation, in June fifth sixth seventh eighth ninth and tenth, the Six-day War occurred where Israel destroyed the Egyptian Air Force in a preemptive strike and "Jerusalem was no longer stomped down by gentiles" (Luke 21:24). And just four years after that the book below under the publishing date 1974, Everything You Need to Grow A Messianic Synagogue, was researched starting in 1971 when the crucial passage in Act chapter 21 was translated. Because after 1967, instead of one or two Jewish people coming to faith, there were hundreds of congregations of Jewish people coming to faith, and this 1974 book told them "Look don't follow Paul's (church planting) example (see Galatians 2:9 on the proper Shliach congregation planting specialization); follow the example of Yaakov the Shliach who had a Messianic Synagogue in Jerusalem and these Jews were zealous for the Torah and they lived a Jewish lifestyle, they did not assimilate and the synagogues were very Jewish, and they saw Moshiach in every verse of the Torah (Luke 24:44). And that's why they were so zealous for the Torah. They believed in the Moshiach (Acts 21:20). And so they said, "Rav Shaul you have to go to the Temple and show that you're still a practicing Jew and you have to leave us to keep doing what we're doing which is proliferating messianic synagogues!" (see Acts chapter 21.) So this book was researched in my tenth year after high school which was four years after the Six Day War and God was timing the publication of this book, I believe, and that's why when I got out of high school there were ten long years before I became a believer because Hashem wanted to wait because He knew that when my salvation preacher Myron Taylor picked up the phone and called Donald McGavran "Hey I've got a young man here I want to send over to the seminary" at that exact moment, Hashem arranged and timed that this book would come through McGavran. And that's why it (my salvation) was timed the way it was.

Donald McGavran arrives in Pasadena, California

1967

1971

Began translating what became THE ORTHODOX JEWISH BIBLE and not long after sat under the Revival teaching of J Edwin Orr which prepared him for a Jewish revival that came shortly thereafter

1972

Began preaching like this and this and this in the open air with Open Air Campaigners in front of the main movie theatre at 961 Broxton in Westwood Village to UCLA students in Los Angeles, California.

1974

Publication of Everything You Need To Grow A Messianic Synagogue, Pasadena, California (watch the YouTube video that deals with this book)

1975

Doctoral finished, Messianic Judaism: A Biblical Apologetic with a View to Liturgical Reform

1975

Periodical article (missiology) published, Reaching Jews through Messianic Synagogues May 19, 1975 was a very hot day on Miami Beach. The Holy Spirit was speaking to me (Acts 8:29) that hot day! Just as He was telling Philip the mevaser to speak to the Ethiopian Eunuch, so He was telling this “Philip” to go evangelize a man nine feet out in the Atlantic Ocean, an Orthodox Jewish bather named Art Raymond who was standing in the Miami Beach water up to his neck. I’m talking about New York City WEVD Radio personality Art Raymond who died many years later in Boynton Beach, where the Lord checked me into the Wishing Well motel with 23 cents in my pocket. So I witnessed to Art in Miami Beach. And a week later I was in his 1975 black Cadillac surveying a vast unreached Brooklyn Orthodox Jewish virgin field in Williamsburg, Brooklyn. Then later that same day in 1975, out at Laguardia Airport, getting ready to fly back to Miami Beach, a messianic Jewish leader named Richard Briefstein was weeping and describing to me a prophetic dream, a prophetic vision, where in the dream he saw these Orthodox Jewish people burning in the EISH OLAM (“eternal fire” Jude verse 7) with no fire truck around, with whole Yiddish-speaking Jewish shtetl neighborhoods burning in Brooklyn and no fire truck responding, no believer caring, even though these are the Moshiach's own unsaved relatives perishing in the flames of hell’s eternal holocaust. Now nearly 50 years later what Richard Briefstein was urgently begging from me as he told me his dream is finally ready because in Miami on Yom Kippur Monday, September 25, 2023, the Hasidic Yiddish Bible was archived and licensed by YouVersion App (1/2 billion app installs worldwide. O if you would only catch the vision I was given in May of 1975 in New York City when I was 32 years old. O if you would only RUN like a prayer warrior to your prayer closet and pray because I want to assure you that Richard Briefstein’s vision was from the Holy Spirit in May, 1975, and “though the vision delay, wait for it, for it will certainly come and will not delay.“ (Habakkuk 2:3) Do you love Yiddish?. -- Your free Bible is here OJB.pdf THE ORTHODOX JEWISH BIBLE
or Yiddish Bible
or Mordecai Samuel Bergmann Classic Yiddish Bible on free YouVersion App
or Aaron Krolenbaum classic Yiddish Brit Chadasha on free YouVersion App
or our website to reach out in the Goel Redeemer's love, the love of Hashem, for the Arabs and Muslims
or Moshiach's Mikveh
or Moshiach's Tish
Put our progressive web app on your phone
or Download FREE The Orthodox Jewish Brit Chadasha
or Subscribe to our Artists For Israel International YouTube Channel"

####################################################################################################### --> ONLINE PRIVACY POLICY AGREEMENT Artists for Israel International Inc., (AFII), is committed to keeping any and all personal information collected of those individuals that visit our website and make use of our online facilities and services accurate, confidential, secure and private. Our privacy policy has been designed and created to ensure those affiliated with of our commitment and realization of our obligation not only to meet but to exceed most existing privacy standards. THEREFORE, this Privacy Policy Agreement shall apply to AFII, and thus it shall govern any and all data collection and usage thereof. Through the use of www.afii.org you are herein consenting to the following data procedures expressed within this agreement. Collection of Information It is highly recommended and suggested that you review the privacy policies and statements of any website you choose to use or frequent as a means to better understand the way in which other websites garner, make use of and share information collected. Use of Information Collected AFII may collect and may make use of personal information to assist in the operation of our website and to ensure delivery of the services you need and request. At times, we may find it necessary to use personally identifiable information as a means to keep you informed of other possible products and/or services that may be available to you from www.afii.org. AFII may also be in contact with you with regards to completing surveys and/or research questionnaires related to your opinion of current or potential future services that may be offered. AFII does not now, nor will it in the future, sell, rent or lease any of our customer lists and/or names to any third parties. AFII may disclose your personal information, without prior notice to you, only if required to do so in accordance with applicable laws and/or in a good faith belief that such action is deemed necessary or is required in an effort to: •Remain in conformance with any decrees, laws and/or statutes or in an effort to comply with any process which may be served upon AFII and/or our website. •Maintain, safeguard and/or preserve all the rights and/or property of AFII; and •Perform under demanding conditions in an effort to safeguard the personal safety of users of www.afii.org and/or the general public. Children Under Age of 13 AFII does not knowingly collect personal identifiable information from children under the age of thirteen (13) without verifiable parental consent. If it is determined that such information has been inadvertently collected on anyone under the age of thirteen (13), we shall immediately take the necessary steps to ensure that such information is deleted from our system's database. Anyone under the age of thirteen (13) must seek and obtain parent or guardian permission to use this website. Unsubscribe or Opt-Out All users and/or visitors to our website have the option to discontinue receiving communication from us and/or reserve the right to discontinue receiving communications by way of email or newsletters. To discontinue or unsubscribe to our website please send an email that you wish to unsubscribe to office@afii.org. If you wish to unsubscribe or opt-out from any third party websites, you must go to that specific website to unsubscribe and/or opt-out. Links to Other Web Sites Our website does contain links to affiliate and other websites. AFII does not claim nor accept responsibility for any privacy policies, practices and/or procedures of other such websites. Therefore, we encourage all users and visitors to be aware when they leave our website and to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. The aforementioned Privacy Policy Agreement applies only and solely to the information collected by our website. Security AFII shall endeavor and shall take every precaution to maintain adequate physical, procedural and technical security with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, unauthorized access, disclosure or modification of the user's personal information under our control. Changes to Privacy Policy Agreement AFII reserves the right to update and/or change the terms of our privacy policy, and as such we will post those change to our website homepage at www.afii.org, so that our users and/or visitors are always aware of the type of information we collect, how it will be used, and under what circumstances, if any, we may disclose such information. If at any point in time AFII decides to make use of any personally identifiable information on file, in a manner vastly different from that which was stated when this information was initially collected, the user or users shall be promptly notified by email. Users at that time shall have the option as to whether or not to permit the use of their information in this separate manner. Acceptance of Terms Through the use of this website, you are hereby accepting the terms and conditions stipulated within the aforementioned Privacy Policy Agreement. If you are not in agreement with our terms and conditions, then you should refrain from further use of our sites. In addition, your continued use of our website following the posting of any updates or changes to our terms and conditions shall mean that you are in agreement and acceptance of such changes. How to Contact Us If you have any questions or concerns regarding the Privacy Policy Agreement related to our website, please feel free to contact us at: https://www.phillipgoble.com/contact.html

Email for use permission of Diglot files
OYTNCH23 and TOJB2011 Copyright © 2023 AFII Any file on this website All Rights Reserved Copyright © 2023 Artists for Israel International Messianic Bible Society Afii.org